Beseda s dětmi

02.12.2011 13:15

Již v druhém pololetí minulého školního roku (2010/2011) jsme díky pochopení pedagogického sboru a vedení školy v Košťálově uskutečnili z našeho pohledu zdařilé besedy s dětmi 3. a 4. třídy o přírodě a o myslivosti. V návaznosti na tyto besedy jsme se dohodli, že v případě zájmu uskutečníme vycházku do přírody. Měsíc červen je období, kdy se v přírodě u většiny zvěře líhnou a jsou rozena mláďata. V tomto měsíci hnízdí či vyvádí svá mláďata také většina druhů našeho ptactva, a proto je tento měsíc skvostně nazýván červen – měsíc myslivosti a ochrany přírody, na což jsme jako myslivci právem hrdi. Využili jsme tedy tohoto krásného ročního období a uskutečnili s dětmi tč. 3. třídy (Aničkou, Janičkou, Vojtou a Martinem) v katastru Košťálova, poznávací vycházku přírodou, při které jsme navštívili Pansko (až po oblast lomu a skládky).  Zúčastnily se sice jenom čtyři děti a paní učitelka, ale o to více času bylo na zodpovězení všudypřítomných zvídavých dětských dotazů. Počasí nám přálo a děti měly velikou chuť si tuto akci zopakovat. To se nám také podařilo v půlce měsíce října, kdy jsme opět za přispění krásného počasí vystoupili z promrzlého údolí na sluncem prohřátou jižní stráň Košťálova. Děti na toulce přírodou měly opět možnost seznámit se s jejími zákonitostmi při nastoupivším podzimu a také možnost zhlédnout, že pro myslivce nastalo období zvýšené péče o zvěř, kterou mohly v zápětí nerušeně pozorovat. Bohužel také  viděly, že někteří návštěvníci přírody se nechovají zrovna ukázněně a zanechávají v přírodě komunální odpad. Vycházku jsme si zpestřili rozděláním ohýnku na bezpečném místě a opečením špekáčků. Na konci našeho putování jsme se s dětmi (Aničkou, Janičkou, Vojtou a Járou) dohodli, že v brzké době pokud nám bude jen trochu přát počasí, si opět tuto cestu za poznáním zopakujeme.