Zima klepe na vrátka, aneb příprava srnčí zvěře na nejtěžší období v roce

21.10.2013 21:03

Podzimní měsíce jsou u srnčí zvěře ve znamení příprav na období strádání. Zvěř v tomto období intenzivněji přijímá potravu, protože si musí zajistit dostatečnou vrstvu tukové zásoby, která jí pomůže udržet tělesnou teplotu a zabránit podchlazení organizmu a následnému úhynu. Z pohledu myslivosti dělíme krmiva na:

  1. Objemná: Toto krmivo je pro zvěř srnčí (spárkatou) hlavním potravním zdrojem. Obsahuje nízkou koncentraci živin, ale oproti tomu vysokou koncentraci vlákniny. Mezi objemná krmiva řadíme: byliny, trávy, seno, letninu, senáž i siláž. Tímto krmivem začínáme intenzivně přikrmovat, když napadne první sníh, protože do té doby je ho v přírodě dostatek a zvěř by ho v krmných zařízeních nepřijímala.
  2. Jadrná: Pro zvěř má toto krmivo význam živinového doplňku. Obsahuje vysoký obsah sušiny a vysokou koncentraci živin a energií. Řadíme mezi ně především oves a ječmen, ale mezi další zástupce patří i kaštany a žaludy. Přikrmovat začínáme hned, jak je z pole zmizí poslední klas.
  3. Dužnatá: Doplněk dietického charakteru, zdroj vitamínů a provitamínů, které je nejvíce zastoupeno v okopaninách (řepa, mrkev, brambory, topinambur, ovoce ). Přikrmovat můžeme celý rok, ale musíme dbát na to, aby krmivo nezmrzlo, či zplesnivělo.

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří se nějakým způsobem podílí na přikrmování, ať už sběrem kaštanů či žaludů, nebo předkládáním jablek v období zimy, popřípadě mladých letorostů ovocných stromů v období podzimních, zimních a jarních prořezávek.

Děkujeme – MS Skalice