Zvěř v období zimy

15.01.2013 13:15

Zimní období je pro člověka obdobím, kdy jeho tělo vynakládá vzhledem k nízkým teplotám větší množství energie. Tělo se tak stává náchylnější k různým druhům onemocnění. To samé platí jak u predátorů, tak i u zvěře a to jak spárkaté (srnčí, vysoké, černé), tak i drobné. Proto bych Vás rád požádal, abyste se při procházkách se svými čtyřnohými mazlíčky chovali ukázněně a nenechávali je volně pobíhat. V zimním období je pobíhající pes pro zvěř jednou z největších hrozeb, protože zvěř má ve sněhu sníženou schopnost pohybu a snáze se unaví. Takto unavený kus následně zalehne a onemocnění tak na sebe nenechá dlouho čekat. Nejčastější je zápal plic, který je zpravidla příčinou brzkého úhynu. Pokud se rozhodnete zvěři nějak přilepšit, tak ji můžete předkládat například jablka, mrkev, ale to co předložíte nesmí být nahnilé, ani napadené plísní, protože plísně při pozření způsobují další onemocnění v podobě průjmů a otrav. Zvěř také ráda přijímá mladé letorosty ovocnanů (jabloň), tak pokud budete prořezávat a nabídnete ji tyto části k okusu, tak ji zdravotně pomůžete, protože letorosty obsahují mnoho pro zvěř důležitých vitamínů, vlákniny, ale především jí uděláte velkou radost.

Myslivosti zdar :-)      Martin Šváb